Telefon görüşmesi kaydı delil olur mu

Contents:
 • Ses ve görüntü kayıtları mahkemede delil olabilir mi?
 • boşanmada ses kaydı delil olur mu
 • Gizlice Alınan Ses Kaydı Delil Olur Mu ? | Topo Hukuk Bürosu
 • Yargıtay'dan gizli kayıt kararı
 • Bir kimsenin masum veya suçlu olduğunu ispat edebilmek için gizli şekilde alınan ses kaydı ceza davalarında kullanılıp kullanılamayacağı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Dolayısıyla kural olarak hukuka aykırı biçimde elde edilmiş deliller ceza davalarında kullanılamayacaktır. Fakat Yargıtay içtihatlarına bakıldığı zaman istisnai olarak gizlice alınmış olan ses ve görüntü kayıtları hukuka uygun delil olarak kabul edilmiştir. Örneğin bir kişi telefon üzerinden tehdite veya hakarete maruz kalmışsa tehdit suçu ya da hakaret suçu  içeren bu konuşmayı gizlice ses kaydına alarak mahkemede delil olarak ileri sürebilecektir.


  1. Ses ve görüntü kayıtları kim tarafından yapılmıştır?.
  2. Kişilerin kaydettikleri ses ve/veya görüntüler delil olur mu?.
  3. telefon ses kaydı delil olur mu!
  4. Ses ve görüntü kayıtları mahkemede delil olabilir mi?.
  5. ?

  Bu konuşmalar hukuka uygun kayıt olarak kabul edilmektedir. Boşanma davasında ise gizlice alınan ses kaydının delil olup olmadığı sorusu farklı şekilde cevaplandırılmıştır. Yani sırf boşanma davasında kullanılması maksadıyla kurgulama yolu ile elde edilmiş olan ses kaydı, davada delil olarak kullanılamayacaktır.

  Ses ve görüntü kayıtları mahkemede delil olabilir mi?

  Usulsüz olarak yaratılan deliller, hiçbir biçimde boşanma davasında kabul edilmemekle beraber usulüne uygun olarak elde edilmemiş deliller somut olayın özelliğine göre değerlendirmeye alınabilecektir. Gizlice alınan ses kaydı nın delip olup olmayacağı sorusunu cevapladıktan sonra ele almamız gereken konulardan birisi de karşı tarafın haberi olmaksızın ses kaydı alındığı takdirde bu kaydı alan kişinin cezai sorumluluğunun ne olacağıdır.

  Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki cezai sorumluluk, istisnai haller dışında kalan durumlarda söz konusu olmaktadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz istisnai durumlarda hukuka aykırı bir biçimde elde edilmiş delil olmadığından dolayı bu konuda kişilerin cezai sorumluluğundan bahsetmemiz de mümkün olmayacaktır. İlgili madde hükmüne göre, kişi veya kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkumiyet söz konusu olacaktır.

  Eğer özel hayatın gizliliğinin ihlali görüntü ya da seslerin kayda alınması şeklinde gerçekleştirilmişse bu durumda fail hakkında hükmolunacak ceza 1 kat arttırılacaktır. Dolayısıyla gizlice alınan ses kaydı , mahkemede delil olarak kullanılamayacağı gibi bunun mahkemeye delil olarak sunulması halinde aslında kişi, cezaya mahkum edilecektir. Fail haberleşmenin gizliliğini ihlal veya kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan dolayı yargılanacaktır. Dolayısıyla ses ya da görüntü kaydı olarak elde edilmiş bir delil mahkemeye sunulmadan evvel mutlaka bir avukata danışılmalı ve bu kaydın suç teşkil edip etmediği ve mahkemede delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı soruları cevaplanmalıdır.

  Aksi takdirde kişi davasında haklı olsa bile hukuka aykırı olarak elde etmiş olduğu delil nedeniyle cezalandırılabilecektir.

  Bir hakkı kullanmak suç olmayacağı gibi, bu hakkı kullanmak da suç değildir. Bu kapsamda elde edilen deliller de hukuka aykırı sayılmazlar. Akyürek, 69 , elde edilen video kayıtları ve diğer verilerine karşı, yargılamanın her aşamasında itiraz hakkının tanınması nedeniyle, bunları kullanılmasını, hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olsalar bile, hukuka uygun görmüştür.

  Lafzı ve ruhuyla birlikte uygulanacak yasal hükümlerle çözülemeyen çatışmaların çözümü için bir kısım öneriler dile getirilmiştir bakınız, örneğin: Erdoğan, ; Sağlam, 39 ve devamı. Burada adil yargılanma hakkı ile özel hayatın gizliliğini isteme hakkı çatışmaktadır. Çatışan iki hükümden adil yargılanma ve savunma hakkı kapsamında delile erişim hakkının kullanılması, çatışma ölçüsünde özel hayatın gizliliği hakkını istemeden de olsa ihlal etmek zorunda kalmaktadır. Bunun tercihi, kamu yararı ve kamu düzeni için de gerekli olmaktadır.

  boşanmada ses kaydı delil olur mu

  Zira, genel zarar karşısında özel zarar daha ehven ve zayıftır Berki, Diğerinden derece olarak daha ağır olan zararın terki bu durumda meşru olacaktır Ali Haydar Efendi, Buna göre çatışanlardan, adil yargılanma hakkı asıl sıfat ve hüküm; özel hayatın gizliliği ise buna kıyasen arız, istemeden de olsa zorunlu olarak terk edilebilir bir içeriktir. Gerek şantaj, tehdit hakaret veya bir başka suça ya da haksızlığa maruz kalan mağdur, gerekse 3.

  Nitekim Yargıtay , babasının haklılığı ispatlamak için görüşmeleri kaydeden ve bu kayıtları başkalarına ifşa etmemiş olan kişinin, güttüğü bilinç ve kastına göre, hukuka uygun davrandığına hükmetmiştir. Yargıtay , benzer bir olayda annesinin vekili avukatla annesinin arasındaki ücret konusundaki ihtilâflı durumun gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için o ortamda gizli çekim yapan 3.

  Nitekim Danıştay , bir kamu görevlisinin çalışma odasına yerleştirilen gizli kamera sistemi ile izlenmesinin özel hayatın gizliliğine aykırı olduğuna hükmetmiştir. Boşanma davasına ilişkin bir kararda, arkadaşı olan taraf lehine delil elde etmek için kendisini telefonda o arkadaşıymış gibi tanıtıp konuştuğu karşı tarafın sesinin kaydedilmesinin hukuka aykırı olduğuna işaret edilmiştir Yargıtay, a. Aksi hal kişisel verileri kaydetme, bunları hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme gibi suçlardan TCK, m.

  Gizlice Alınan Ses Kaydı Delil Olur Mu ? | Topo Hukuk Bürosu

  Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. Cilt, Osmanlıca Aslından Çeviren: Danıştay , Danıştay 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Cengiz , Hukuk Başlangıcı, 5. Baskı, Aktüel Yayınları, Bursa.


  1. Ses ve görüntü kayıtları mahkemede delil olabilir mi??
  2. Cep telefonu kayıtlarının delil niteliği hakkında Yargıtay Kararı.
  3. Yargıtay'dan gizli kayıt kararı | NTV.
  4. Gizlice Alınan Ses Kaydı Delil Olur Mu ?.
  5. Hakareti telefon kaydına aldım, delil olur mu??
  6. Telefon konuşması kaydı delil kabul edildi?

  Baskı, Orion Kitabevi, Ankara. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara. Bası, Beta Yayınları, İstanbul. Yargıtay , Yargıtay 2.

  Yargıtay'dan gizli kayıt kararı

  Yargıtay , Yargıtay Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, s. Yargıtay , Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Yargıtay a , Yargıtay Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, s. Yargıtay, , Yargıtay Bu hususta Yasal Uyarı sayfasını da kontrol edebilirsiniz.

  Ses Kaydı Delil Niteliğinde midir? I İlknur Türker

  Şeklinde kaynak gösterilmesi gerekmektedir. Yasal Duruma İlişkin Önbilgi ve Kapsam Hukukumuzda adlî bir soruşturma veya kovuşturmayla ilgili olarak ses ve görüntülerin izlenmesi veya kaydedilmesine imkân veren hükümler, sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu CMK yer almaktadır. Delil Toplamanın Gerekliliği, Savunma, İtiraz ve Aklanma Hakkı Açısından Suç işlendiğine dair şüphenin ortaya çıkması halinde Cumhuriyet savcısı, yasal hükümlere uygun olarak, kendisi veya adlî kolluk aracılığıyla işin gerçeğini araştırmakla görevli ve yetkilidir.

  Haklardaki Çatışmanın Giderilmesi Açısından Lafzı ve ruhuyla birlikte uygulanacak yasal hükümlerle çözülemeyen çatışmaların çözümü için bir kısım öneriler dile getirilmiştir bakınız, örneğin:

  Recent tags:

  • Uydudan cep telefonu sinyal takibi
  • iphone X jailbreaksiz oyun yukleme
  • bilgisayar nasil takip edilir

  mSpy nedir?

  mSpy, kendini nihai kullanıcıların güvenlik, emniyet ve pratiklik ihtiyaçlarını karşılamaya adamış takip çözümlerindeki küresel liderlerden biridir.

  mSpy - Bilmek. Engel olmak. Korumak.

  Nasıl çalışıyor?

  Mobil takip yazılımının bütün gücünü kullanın

  Messenger uygulamalarını takip edin

  Takip edilen cihaz üzerindeki sohbet ve mesajlaşma hizmetlerine sınırsız erişime sahip olun

  Bizimle 7/24 iletişime geçin

  Özel destek ekibimize e-posta, sohbet ya da telefon üzerinden ulaşabilirsiniz.

  Verilerinizi saklayın

  Verilerinizi güvenle saklayın, yedekleyin ve başka cihazlara aktarın.

  Birden fazla cihazı takip edin

  Akıllı cep telefonlarını (Android, iOS) ve bilgisayarları (Mac, Windows) eş zamanlı olarak takibe alabilirsiniz.

  mSpy ile takip edin

  24/7

  7/24 küresel müşteri hizmetleri

  mSpy her müşterinin değerini biliyor ve 7/24 müşteri hizmetlerine büyük bir önem veriyor.

  95%

  Müşteri memnuniyeti %95

  Müşteri memnuniyeti mSpy’ın en önemli önceliğidir. mSpy müşterilerinin yüzde 95’i aldıkları hizmetten memnun olduklarını ve hizmetlerimizden yeniden faydalanacaklarını söylüyor.

  mSpy müşterileri memnun ediyor

  • mSpy’i bir kez denedikten sonra, bu uygulama bir ebeveyn olarak hayatımın paha biçilmez parçalarından biri haline geldi. Çocuklarımın neler yaptığı konusunda beni haberdar ediyor – bu sayede onların iyi olduklarından emin oluyorum. Aynı zamanda, ayarlarını değiştirerek hangi kontak kişilerinin, sitelerin ya da uygulamaların engelleneceğine karar vermek de beni memnun ediyor.

  • mSpy çocuğumun internet aktivitelerini tamamen denetimim altında tutmama yardımcı olan iyi bir aplikasyon. Eğer karşılaşırsam, bütün şüpheli kontak kişilerini silebilirim. Modern ebeveynler için iyi bir seçim.

  • Her ebeveyn için çocuklarının güven olmasını sağlamak temel bir önem taşır. Ve mSpy kızımın yanında olamadığım zamanlarda ona göz kulak olmama yardımcı oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum!

  • Oğlum 7/24 telefonuyla meşgul ve bazen onun kötü bir şeyler yapmadığından emin olmak için kontrol ediyorum. mSpy oğlumun düzenli olarak kullandığı her şey için bana güncellemeler sunuyor.

  • Yanlarında olmadığımda, çocuklarıma göz kulak olmak için iyi bir uygulama arıyordum. Ve bir arkadaşım mSpy’ı tavsiye etti. Ona bayılıyorum! İnternetin fırtınalı denizin çocuklarımı güvende tutmamı sağlıyor.

  Endorsements

  Uygulama genel olarak yasal takip kullanımı için tasarlandı ve yazılımı kurmak için elbette ki meşru nedenler bulunuyor. Mesela şirketler, çalışanlarını şirket telefonlarını güvenlik amacıyla takip ettiği konusunda bilgilendirebilir.

  Next Web