Κατά την διάρκεια της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο Περίπτερο 08, Αίθουσα A, Συνεδριακό Κέντρο "Νικόλαος Γερμανός" στις 11/9/2017 ώρα 20:00 πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκδήλωση Διάδοσης του έργου BrandingEU, «Οδηγήστε την επιχείρηση σας στην επιτυχία - Χτίστε ένα επιτυχημένο BRAND»

 Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης  είναι:

  • Γενική Παρουσίαση του έργου και των εταίρων
  • Εκβάσεις και ανάλυση αποτελεσμάτων
  • Δραστηριότητες του έργου που πραγματοποιήθηκαν και η συνεισφορά τους στο branding και στην εξωστρεφή συμπεριφορά των ελληνικών ΜΜΕ
  • Ανάλυση των αποτελεσμάτων του pilot testing
  • Παρουσίαση των  social media και της ιστοσελίδας του έργου

 Την εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά 70 συμμετέχοντες από τον επιχειρηματικό κλάδο, εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.