Στις 30 Ιουνίου 2017, ο Ευρωπαϊκός Διαπολιτισμικός Σύνδεσμος - GoEurope, πραγματοποίησε με επιτυχία Πιλοτική Εφαρμογή στο πλαίσιο του έργου Branding EU στην οποία συμμετείχαν 10 άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο και δεξιότητες, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες, υπάλληλοι αναπτυξιακών οργανισμών και επίδοξοι επιχειρηματίες. Οι συμμετέχοντες βρήκαν εξαιρετικά χρήσιμη και διασκεδαστική τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η συνολική ανατροφοδότηση για τις 7 ενότητες οι οποίες αναπτύχθηκαν τους τελευταίους μήνες από τους εταίρους από την Ουγγαρία, την Ισπανία, την Κύπρο και την Ελλάδα καθώς επίσης και για το Εγχειρίδιο του Έργου ήταν πολύ θετική.