Στις 3 και 4 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στη Λευκωσία της Κύπρου οι Πιλοτικές Εφαρμογές στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου Branding EU στις οποίες συμμετείχαν 10 άτομα. Είχαμε την τύχη να έχουμε συμμετοχές από επιχειρηματίες, άτομα που εργάζονται σε Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Οργανισμούς Κατάρτισης, καθώς και επίδοξους επιχειρηματίες.

Η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων ήταν πολύ θετική και για τις δύο ενότητες οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών.

Οι δύο ενότητες είναι:

  • Εξωστρεφής Επιχείρηση, Δικτύωση
  • Εργαλεία για Branding, Εξωστρέφεια και Στρατηγικές Marketing