Στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο ξενοδοχείο  Centrum στη Λευκωσία της Κύπρου η τελευταία εκδήλωση διάδοσης  του Erasmus+ έργου Branding EU. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 35 συμμετέχοντες από τον επιχειρηματικό κλάδο, αυτοεργοδοτούμενοι, καθώς και επίδοξοι επιχειρηματίες.

Τα σχόλια των συμμετεχόντων ήταν πολύ θετικά για το έργο και τα παραδοτέα του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα πιο κάτω θέματα:

  • Σκοπός & στόχοι του έργου
  • Πληροφορίες για τους εταίρους
  • Εθνική και Ευρωπαϊκή έρευνα
  • Εγχειρίδιο του έργου
  • Μεθοδολογία – Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών
  • Εκπαιδευτικό Υλικό
  • Ανάλυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής